راهنما

راهنمای بخش یادداشت بازدید کنندگان


 راهنمای  بی پاسخ ها
در این قسمت می توانید یادداشت هایی را که بازدید کنندگان برای شما نوشته اند و شما پاسخ نداده اید را مشاهده کنید.
امکان ویرایش (با کلیک بر روی نشانک قلم) و حذف (با کلیک بر روی نشانک ضربدر قرمز رنگ) برای این قسمت تعبیه شده است.
راهنمای  پاسخ داده شده ها
در این قسمت پیام هایی را مشاهده می کنید که قبلا پاسخ آنها را داده اید در این بخش نیز امکان ویرایش و حذف برای شما کاربر گرامی فراهم شده است.