راهنما

راهنمای بخش پیوندها


راهنمای  اضافه کردن پیوند جدید
در این قسمت می توانید پیوند جدید را اضافه کنید .
1.در قسمت عنوان ، متنی را وارد کنید که می خواهید در وبلاگ شما با این نام نمایش داده شود،
2.در قسمت توضیح می توانید در رابطه با پیوند مورد نظر توضیحاتی را بنویسید که در هنگامی که موس را بر روی پیوند قرار می دهید آن توضیحات نمایش داده شود.
3.در قسمت آدرس ، آدرس سایت را وارد کنید.
و در انتها بر روی کلید اضافه کردن پیوند تازه کلیک کنید.
راهنمای  ویرایش پیوندها
در این قسمت می توانید پیوندهای ایجاد شده از قبل را ویرایش ( با کلیک بر روی نشانک قلم ) یا حذف (با کلیک بر روی نشانک ضربدر) کنید .
راهنمای اضافه کردن پیوند های روزانه
کار با این قسمت درست مانند قسمت پیوندها می باشد.