راهنما

راهنمای بخش صفحات

راهنمای صفحه جدید
در این قسمت می توانید صفحه ای به غیر از صفحه ی اصلی وبلاگ ایجاد کرده و مطالب خود را در آن وارد کنید . اگر این صفحه ایجاد شود شما آن در حاشیه ی وبلاگ خود مشاهده می کنید.
کار با این قسمت شبیه بخش مطالب جدید می باشد. 
1.عنوان: در این قسمت عنوان را اضافه کنید.
2.در قسمت دوم مطالب خود را وارد کنید.
3.وضعیت نظرات : در این قسمت می توانید وضعیت نظرات مطلب خود را فعال ، غیر فعال یا...... انتخاب کنید.
4.دسته: در این قسمت دسته ی مورد نظر خود را می توانید انتخاب کنید. شرح کامل این بخش در قسمت دسته ها وجود دارد.
راهنمای ویرایش صفحات
در این قسمت می توانید لیست صفحاتی که از قبل اضافه کرده اید را مشاهده، حذف یا ویرایش کنید. اگر شما بر روی نشانک قلم کلیک کنید صفحه ای که برای شما باز می شود مانند بخش صفحه جدید می باشد. در صورتیکه که قصد حذف کردن یک صفحه را دارید بر روی نشانک ضربدر یکبار کلیک کنید.